Orientační nabídka

International


Střední Evropa
Evropská unie

YURA - YOUR REGION YOUR FUTURE


Vyhledávání

 

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 
 

Mládež a demografické změny - řešení na mezinárodní úrovni

 

pair.gifZ čeho vycházíme

Demografické změny a řešení jejich dopadů jsou pro následující desetiletí jednou z hlavních výzev v oblasti evropského regionálního rozvoje. Zejména regiony ve střední a východní Evropě budou brzy čelit výraznému snížení porodnosti a stárnutí populace stejně tak i odlivu obyvatel stěhováním. Následkem je nedostatek vzdělaných a vysoce kvalifikovaných odborníků. Tento stav ale není ani neočekávaný ani náhlý. Současná struktura populace ve střední Evropě je výsledkem dlouhotrvajícího a dobře známého vývoje. Např. region Sasko-Anhaltsko ztratil v posledních dvaceti letech okolo půl milionu obyvatel a to téměř 50% z nich díky jejich odstěhování. Takové tendence lze očekávat až do roku 2025. Do této doby Sasko-Anhaltsko předpokládá ztrátu dalšího půl milionu obyvatel. Sasko-Anhaltsko do roku 2025 ztratí přibližně takový počet obyvatel, který odpovídá počtu obyvatel měst, jako jsou Kolín nad Rýnem nebo Neapol.

 

Čeho chceme dosáhnout 

Ve světle uvedených informací si města a regiony při získávání obyvatel mnohem silněji konkurují svojí vzdělávací nabídkou, nabídkou pracovních příležitostí a atraktivitou životních podmínek. Zejména v regionech postižených odlivem obyvatel musí místní a regionální podniky čelit výrazněji dalším výzvám, jako je získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Cílem všech evropských regionů by měla být kvalifikace mladých zaměstnanců co nejvíce odpovídající potřebám zaměstnavatelů a udržení takových zaměstnanců v jejich rodném regionu. Proto by se veřejné a soukromé instituce zabývající se rozvojem lidských zdrojů měly zaměřit zejména na tyto ohrožené lidské zdroje. Pouze takové společnosti, které již nyní začínají se zaváděním inovativních řešení, mohou být dlouhodobě konkurenceschopné a mohou dosáhnout udržitelných zisků.

 

Projekt

Celkovým cílem projektu YURA je podpora inovativních řešení dopadů sociálních a demografických změn se zaměřením na dostatek kvalifikovaných pracovních sil v místních a regionálních podnicích. Proto by projekt YURA měl vedle zpracování srovnávacích analýz jednotlivých regionů a navržení nadnárodní strategie zaměřené na evropské, národní a regionální aktéry podporovat užší spolupráci mezi vzdělávacími a výchovnými institucemi, školami a regionálním průmyslem.  

 

Projekt YURA podporuje partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli především na poli výuky a dalšího vzdělávání. Je třeba zajistit nejen lepší vyhlídky na získání odbornosti pro mladé lidi v jejich rodném regionu, ale také zabezpečit uplatnění mladých odborníků v místních podnicích. Hlavní cílovou skupinou projektu YURA je mládež jako největší potenciál budoucího rozvoje a inovací v regionu.

 

Za účelem naplnění cílů projektu YURA budou realizovány zejména tyto pilotní činnosti:

  • Spolupráce a partnerství mezi regionálními podniky a vzdělávacími institucemi.
  • Uspořádání mezinárodních letních škol a táborů v projektových regionech pod heslem “Tvůj region – Tvá budoucnost”.
  • Modely zapojení mladých lidí do oblasti místního a regionálního rozvoje.

 

Více informací o projektu můžete nalézt na http://www.yura-project.eu/ (informace jsou pouze anglicky)

Další informace o projektu v České republice může poskytnout:

Ústecký kraj

Odbor regionálního rozvoje

Velká Hradební 48

400 02 Ústí nad Labem

www.kr-ustecky.cz

 

Kontaktní osoby:

Lucie Kuželová

Helena Minářová

 

 

 

 

Hallo

 

Hallo/Guten Tag

 

Ciao

 

Ahoj/Dobrý den

 

Dzień dobry

 

Szia


 

 

Počet přístupů:

(od 6. 10. 2010): 11966

Pomocné napájení


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE financován z ERDF.

web & design , redakční systém | Přihlásit se O webu